DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 432|回复: 26

2019.05.22 DJKONY主场套曲思路

[复制链接]
发表于 2019-6-5 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
套曲说明:
2019.05.22 DJKONY主场套曲思路
套曲风格:
Electro House EDM BIG ROOM 
适合用时间段:
12:00-1:00 
MP3+WAV 建议下载WAV格式

1 Intro chase the sun_128(Lin.Q Bootleg).mp3

10.01 MB, 下载次数: 62

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:22'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

1 Intro chase the sun_128(Lin.Q Bootleg).wav

44.17 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

2 Fresh_128(Lin.Q Edit).mp3

6.72 MB, 下载次数: 51

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:56'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

2 Fresh_128(Lin.Q Edit).wav

29.66 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

3 Lethal industry_128(Lin.Q Mashup).mp3

5.43 MB, 下载次数: 52

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:22'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

3 Lethal industry_128(Lin.Q Mashup).wav

23.98 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

4 On my way_128(Lin.Q Short Edit).mp3

6.15 MB, 下载次数: 46

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:41'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

4 On my way_128(Lin.Q Short Edit).wav

27.13 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

5 Get down_128(Lin.Q Edit).mp3

7 MB, 下载次数: 38

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:3'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

5 Get down_128(Lin.Q Edit).wav

30.92 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

6 Bringin it back_128(Lin.Q Short Edit).mp3

4.29 MB, 下载次数: 35

比特率:320 Kbs, 播放时间: 1:52'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

6 Bringin it back_128(Lin.Q Short Edit).wav

18.93 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

7 Get down_128(Lin.Q Edit).mp3

6.4 MB, 下载次数: 39

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:47'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

7 Get down_128(Lin.Q Edit).wav

28.24 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

8 Waiting for love_128(Lin.Q Mashup).mp3

8.29 MB, 下载次数: 31

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:37'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

8 Waiting for love_128(Lin.Q Mashup).wav

36.6 MB, 下载次数: 3

售价: 8 电音币  [记录]

9 Footrocker_128(Lin.Q Edit).mp3

6.44 MB, 下载次数: 26

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:48'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

9 Footrocker_128(Lin.Q Edit).wav

28.43 MB, 下载次数: 4

售价: 8 电音币  [记录]

10 Tomahawk_128(Lin.Q Mashup).mp3

5.86 MB, 下载次数: 43

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:33'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

10 Tomahawk_128(Lin.Q Mashup).wav

25.87 MB, 下载次数: 21

售价: 8 电音币  [记录]

11 We will booyah_128(Lin.Q Mashup).mp3

10.01 MB, 下载次数: 47

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:22'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

11 We will booyah_128(Lin.Q Mashup).wav

44.17 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

12 The wave_128(Lin.Q Short Edit).mp3

5.72 MB, 下载次数: 27

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:29'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

12 The wave_128(Lin.Q Short Edit).wav

25.24 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

13 EDM is back_128-150(Lin.Q New Mashup).mp3

5.57 MB, 下载次数: 65

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:26'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

13 EDM is back_128-150(Lin.Q New Mashup).wav

24.6 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

14 Sing mosh pit_150(Lin.Q Mashup).mp3

4.27 MB, 下载次数: 41

比特率:320 Kbs, 播放时间: 1:51'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

14 Sing mosh pit_150(Lin.Q Mashup).wav

18.85 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

15 Do you like bass___150(Lin.Q Edit)wav.mp3

3.29 MB, 下载次数: 18

比特率:320 Kbs, 播放时间: 1:26'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

15 Do you like bass___150(Lin.Q Edit)wav.wav

14.54 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

17 Muchahos_150(Lin.Q Edit).mp3

6.22 MB, 下载次数: 43

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:43'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

17 Muchahos_150(Lin.Q Edit).wav

27.46 MB, 下载次数: 3

售价: 8 电音币  [记录]

18 Edge down low_150-100-128(Lin.Q Bootleg).mp3

6.68 MB, 下载次数: 44

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:55'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

18 Edge down low_150-100-128(Lin.Q Bootleg).wav

29.49 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

20 Hello without you_128(Lin.Q Edit).mp3

9.43 MB, 下载次数: 24

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:7'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

20 Hello without you_128(Lin.Q Edit).wav

41.64 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

21 Rift move_128(Lin.Q Bootleg).mp3

6.58 MB, 下载次数: 20

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:52'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

21 Rift move_128(Lin.Q Bootleg).wav

29.03 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

22 Krona_128(Lin.Q Mashup).mp3

4.72 MB, 下载次数: 21

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:3'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

22 Krona_128(Lin.Q Mashup).wav

20.82 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

23 Party till we toca_128(Lin.Q Mashup).mp3

7.51 MB, 下载次数: 39

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:16'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

23 Party till we toca_128(Lin.Q Mashup).wav

33.13 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

24 Badam_128-103_128(Lin.Q Mashup).mp3

7.27 MB, 下载次数: 8

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:10'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

24 Badam_128-103_128(Lin.Q Mashup).wav

32.07 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

26 LZR Bass_128(Lin.Q Short Edit).mp3

4.15 MB, 下载次数: 20

比特率:320 Kbs, 播放时间: 1:48'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

26 LZR Bass_128(Lin.Q Short Edit).wav

18.3 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

27 Are you with me_128(Lin.Q Mashup).mp3

7.08 MB, 下载次数: 39

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:5'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

27 Are you with me_128(Lin.Q Mashup).wav

31.23 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

28 Helicopter_128(Lin.Q Mashup).mp3

7.29 MB, 下载次数: 23

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:11'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

28 Helicopter_128(Lin.Q Mashup).wav

32.18 MB, 下载次数: 1

售价: 8 电音币  [记录]

29 Stay the night_128(Lin.Q Bootleg).mp3

6 MB, 下载次数: 23

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:37'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

29 Stay the night_128(Lin.Q Bootleg).wav

26.5 MB, 下载次数: 2

售价: 8 电音币  [记录]

30 Rhythm of the night_128(Lin.Q Mashup).mp3

7.43 MB, 下载次数: 18

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:14'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

30 Rhythm of the night_128(Lin.Q Mashup).wav

32.81 MB, 下载次数: 5

售价: 8 电音币  [记录]

32 Darkside.mp3

8.14 MB, 下载次数: 23

比特率:320.039 Kbs, 播放时间: 3:31'

售价: 3 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!
发表于 2019-6-5 21:41:10 | 显示全部楼层
楼主你怎么那么棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 21:41:41 | 显示全部楼层
电音吧电音吧赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 21:50:44 | 显示全部楼层
谢谢,好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 21:53:21 | 显示全部楼层
楼主再便宜点吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 02:36:09 | 显示全部楼层
上传多一点音乐让我们欣赏吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 02:37:55 | 显示全部楼层
用了洪荒之力 来顶你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 05:05:47 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主你好棒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-7 05:36:17 | 显示全部楼层
楼主你实在太棒了!能发给我不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 09:26:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢提供资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 21:43:48 | 显示全部楼层
太赞了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 21:48:24 | 显示全部楼层
DJ电音吧 最棒!!必须支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 14:06:17 | 显示全部楼层
顶顶更加健康!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 14:09:05 | 显示全部楼层
分享是一种传统美德
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 14:12:28 | 显示全部楼层
好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2020-7-9 18:09 , Processed in 3.464220 second(s), 24 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表