DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 56|回复: 9

[Tomorrowland] Martin Solveig x Jax Jones pres. Europa - Tomorrowland Belgium 2019

[复制链接]
; }3 g: ~, x! @7 w4 x& t# `$ U8 R
Everybody's Free (To Feel Good) (Acapella)
* {2 _7 U4 ?7 H9 U) x-Rozalla
; ]0 L5 c% L. J+ ~- B/ o+ x9 L, zOne (Your Name)8 @0 M5 t2 ?) \. |- T: H/ r
-w/ Swedish House Mafia ft. Pharrell Williams
5 z% R  _5 p2 ?Das Ist Sick( y* @7 r- Q0 E( g1 _2 j
-Billy Kenny & Maximono
& p4 K9 @# h% V0 \- X& qThis Is Acid (A New Dance Craze)8 I) [" z* \. O! M* ^( w
-Maurice: o& |5 L+ H0 R0 M2 V0 O! }3 ?) X: @
50 First Raves
- d. y! E- N- @  Q6 O7 \: M-Rebūke8 e( _& w9 O9 d% R$ b+ o
Boomin- [0 S& Q1 h' {5 Y) x
-Michael Bibi
- B* ~& L. ~) o# `+ ?* T8 ?3 JMercy (Boddika VIP)
" K! E0 m! v6 U6 l% n9 C0 B-Boddika & Joy Orbison% m/ C' _: U8 H; d" \4 A1 N" E5 [6 \
I Love It (ID Remix)8 I8 X* ~& O* a4 s: P
-Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens
! L0 `' a: F: j2 T$ M' f5 ^Just Came For The Music (Rave Mix)* n2 ?2 k" N' }2 l4 z) z
-w/ Billy Kenny
- V7 ^( c. f# C6 [' F) U; J0 {The Parade
# v6 i! t/ J8 T) J' M-Joel Corry
) h- w# T8 K' \& q2 n6 TCalabria
  r8 i/ D( ?2 u: E-Rune RK' q# q. j- \: N; [% j& ?
Kassia
3 N- e9 G) T: [-w/ Wheats- M: W8 H1 k# ^. A) A
My Love (Instrumental Mix): j/ @( ^* m+ q: G& |
-Martin Solveig
# b2 R6 d4 ^+ s: DTitanium (Acapella)
- j- _3 o4 X! d5 }: ]0 G$ {-w/ David Guetta ft. Sia
& x; k( O' ~& x1 K6 YLoud& C0 i  K- l$ |: _' v
-T78 & Sisko Electrofanatik$ j" `5 w7 G% z  ]& G/ f
One Step Beyond
- N& c& x  I; @- s-Raito
$ F# V8 e. j; ~3 yBone Jacked3 V0 g9 D. ~& J# L+ ~' |
-Gary Beck
( u( ^6 v9 v- |/ \2 N( G" n4 WThe Beyonce Track4 R! s5 `7 N5 U) p2 ]
-Melé
4 a) U& K( D& |; f4 O( |+ LIntoxicated* i& m) q2 a; V4 a, v7 s! @
-Martin Solveig & GTA
$ P4 Z% g" S6 \+ `Strike
( U* y5 v8 [% Z. `; N# x-Jimmy Edgar& [& J- d* J. A+ L3 u) W* L
Hello! u) n, t" m- e) z
-Martin Solveig ft. Dragonette
* i/ c/ m& D3 lID
3 g4 M5 t; ^, Y. g-w/ ID3 h% V! O9 D3 s, V
Kalengo( i' ?  w+ I. F5 M  s7 m
-Rafa Barrios7 Y& N& _7 [0 o
I'm Not Alone
, C* B! L! b) P& f0 @4 h1 ]-Calvin Harris
0 o7 q( V4 |" L2 OYou Little Beauty% |3 |1 R2 R7 D8 J! D3 a
-w/ FISHER* |& d' Y* E/ z% B
The Sound Of Violence (Narcotic Thrust Remix)6 x$ T* Y9 O$ b% z( J% N6 w+ W5 o
-Cassius
) \  A( v5 f6 w! N3 \0 \' |7 {1 @' SBreathe
2 A/ h1 J4 W2 k& i-Jax Jones ft. Ina Wroldsen" Q  T+ g, j9 X) V' V! j. L
Breathe (Boston Bun Remix)
0 J. r7 E7 u( U* j6 @% t0 v: k-w/ Jax Jones ft. Ina Wroldsen& G; g0 K: P  t3 q
Push The Feeling On (MK Mix 95)2 N) D5 b- d, X
-Nightcrawlers+ R, S1 g4 B6 P
You Don't Know Me
* p$ S5 H! s- L: d, [+ ]-Jax Jones ft. RAYE  [8 o; J7 b4 H
Insomnia (Monster Mix)( {# _' S% U# r; L
-Faithless
7 I* @( L! P9 G3 x- ILoud
2 v6 c5 m) y3 ~-w/ Eats Everything, l/ q5 b* L* F: Y5 S* t; E0 ~
French Kiss (Chris Lake Edit)" K% x* T# w8 t+ l: l8 s
-Lil' Louis1 E- @/ r" U; l6 g* o5 z2 `
In My Mind2 ^- o, i" ]  d; L, l; `( g
-Dynoro & Gigi D'Agostino8 O; Y" S, W8 w  l: n
Destruction
9 N( l# T; K) O-w/ A*S*Y*S & Dominik Schwarz
2 A; U* g9 O3 r; W( l! x. {Space Raiders (Charlotte De Witte Remix)0 w( H% P! }$ `# g1 `9 G9 N
-Eats Everything6 g+ i8 C7 D! t! P6 x1 Q, d
Sweet But Psycho (Acapella)
, r# F# T/ w- F-w/ Ava Max1 J1 M9 x4 E' T: \/ Q
Piece Of Your Heart
8 Z1 \( H+ y; d; L0 G2 i$ |+ i! m-Meduza ft. GOODBOYS
* D% M, M7 x" S: \5 c' n' {Apastron (Pig&Dan Remix)
& I1 w1 b6 ]) F  ?, U/ _/ v: p-w/ Sezer Uysal! I' o3 ]; H4 P& ?& l
Nothing Breaks Like A Heart (Martin Solveig Remix)9 e4 t* t# f5 t9 M/ j
-Mark Ronson ft. Miley Cyrus: J0 v5 I8 I# M
SOL
7 f# V: a3 b/ `-KC Lights. ]) g* c( ], Y, n2 Q! P9 V, Z; b
bad guy
4 Y. j5 q: l; w3 y4 J& L/ [1 g-Billie Eilish" u' z2 ]9 T+ y  Z( C# [9 E3 Y# g
Rockafeller Skank
! C% g4 q/ u8 b$ E6 R-w/ Fatboy Slim3 h" x' r, ~( d' I
Live Your Life; |# E$ u! a- D$ F
-T.I. ft. Riahanna
, k8 B: d# q6 j) vNo Good (Start The Dance)- L+ ]+ J. l! h, L: _
-The Prodigy
! N/ c$ h1 c. V, M: CBorn Slippy (Reincarnation Mix): |0 p; [0 k. [  T* K
-Andrew Meller, c  g# m2 y) j  k' }+ R2 ?
Thing For You- i: B% N& j) j  X. s/ H7 a% J8 W
-David Guetta & Martin Solveig( m8 {4 u; a8 f4 T, a4 ]- C
ID
: {- ]/ S6 f5 t) A, @5 b2 A-w/ ID
( Y" D* C- U: s) UFreed From Desire9 h: Z) v, @/ N8 H1 ]
-Gala. q- K. C6 R2 X8 ~7 a
Countach (Kölsch Remix)
9 B: ?; k" `" a* [& c6 O- a; l, D-Butch0 f6 G" W: b% o5 a  s9 _: q
M277 |- P5 O7 B. ~* G8 @1 V
-Alan Fitzpatrick & Wheats5 K( k* R1 l) {
Bad Romance
8 ~  F! b, R+ K2 M0 \-w/ Lady GaGa
$ N7 {7 i% m1 Z' Y% f  G+ k. vFine Day
% Z. a( k" T) K; f& \9 q-Keanu Silva
# k: w6 q) }0 MAll Day And Night
5 G$ W% ^! ?* ?' m- X+ c8 c+ a-Jax Jones & Martin Solveig pres. Europa ft. Madison Beer
2 h5 y% J0 ]+ W8 n) TAll Day And Night (Axwell Remix)! w. X, {3 ?: a: x4 V; d% O4 ?
-Jax Jones & Martin Solveig pres. Europa ft. Madison Beer
  d4 ~# b, e( E+ uAlors On Danse
6 o2 f+ t$ _' ]: n. U, L' K-Stromae
3 h) `, i3 `2 S- S% p2 Y' R+ b$ E- r
喜欢#Dj电音吧#音乐☆请关注微博@Dj电音吧舞曲网站 关注微信号:China_DjBa 获取最新派对现场 9 s  e& ~3 R0 O. q. ?+ u
回复
百度谷歌雅虎搜狗搜搜有道360搜索中搜

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 14:16:47 | 显示全部楼层
这么好的音乐,不支持不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 15:01:15 | 显示全部楼层
楼主支持你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 15:32:40 | 显示全部楼层
上传多一点音乐让我们欣赏吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-26 06:50:20 | 显示全部楼层
顶顶更加健康!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 06:23:28 | 显示全部楼层
楼主,我想要,能给我发布?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-4 18:50:56 | 显示全部楼层
奥哟,我去,电音吧有你更精彩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 13:58:05 | 显示全部楼层
楼主你怎么那么棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
尼玛,不顶不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
太赞了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2019-8-22 10:51 , Processed in 0.063950 second(s), 39 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表