DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 196|回复: 26

[Tomorrowland] Kungs - Tomorrowland Belgium 2019

[复制链接]
发表于 2019-7-24 13:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
' U) m+ k5 W3 k. K; n  T" h( F; W
ID7 y0 ?! }/ U, y- X3 l& D6 r6 i
-ID2 I. q& L' n4 v3 v
Fabricated2 B" h& k* f' _0 y
-Mord Fustang
/ \' v; d! V- D# m+ LBody Move( C( B" n1 B+ Q) [! q) e7 b8 I" M
-Totally Enormous Extinct Dinosaurs0 q, V2 l& F8 [8 s
Kids (Soulwax Nite Version)
  `; [" Y/ B# T6 m5 b. X-MGMT
2 `" A+ t  U5 E3 |7 i. xKids Of Africa
, ]$ V8 k5 o4 J8 J-Nico De Andrea3 h2 y) T% X4 T4 d# Y  E1 [# W' |
This Is What You Came For (Acapella)
2 Q0 y7 j( Y5 N. k* ^6 ^-w/ Calvin Harris ft. Rihanna+ e& _: J. m# w, f8 ^" P5 n
Reaktor
" f) @! n1 z% u7 _-Elax6 z$ [5 R9 S- f( X0 P% b
Grey vs. Don't You Know (Kungs Mashup)
5 w& A' K2 a7 a( @- R-Kölsch & David Puentez vs. Kungs9 z# W' F+ d: b( O9 B  y& Q! u7 \
Bleeding
8 u; ]# B! l+ q" {2 ]0 f-Adana Twins ft. Human Life1 ~6 w' s  t- e/ ?0 ]
Along Came Polly1 U5 d, o" T7 W
-Rebūke
! v3 N# t! k5 A2 e& K2 m; bPerth (Dusky Remix)" q- D4 l2 s9 O, |7 |
-KiNK
. N- U6 s9 u  V+ v7 ]& [. N7 SDisco Night (Lenno Remix)
0 J; {* Q4 n3 l# k0 p+ ~-Kungs & Throttle" m% ]. V8 l# T
18 Month Free Trial2 m* {- y- P( z) q4 ^- B- d
-Will Easton" @0 K+ |) m' m, @  [1 }
Addicted
5 \) h4 Z. b+ B9 W% q+ P# u-Dean Mason( r5 U( w3 ~$ @5 q2 n1 J0 w
You & Me (Flume Remix)* X4 v8 t' n2 q8 z: ^; ?
-w/ Disclosure ft. Eliza Doolittle) U8 _9 H! o. n/ Q/ `8 ?( b- s
Miura2 }% P7 X* X3 a
-Metro Area
! ?5 p. B( N2 m: c) r. qI Feel So Bad# B2 h5 u2 D5 H6 t% o8 p2 f
-w/ Kungs ft. Ephemerals8 D  f& G7 C  |, ^0 ~" U/ F8 I
Nothing Breaks Like A Heart (Martin Solveig Remix)( l, Z0 W- B2 I7 |  Y
-Mark Ronson ft. Miley Cyrus0 W8 x- I' i( b+ O/ l+ ]
023+ l" J; c; @; D# |7 T4 _, c
-Will Easton# e- s) G+ [' _$ E( I  }
Love Me Again (Acapella)
; ?! ?6 m; T2 }$ Q-w/ John Newman
7 y. J) Z, W7 h2 u, F( D$ V" @! LID
  B+ d$ @0 B' P+ H( B-Kungs
# z' q8 y& L0 t& CUrano Beatz6 Y# c' n, E; Y3 f5 J. Q2 u
-Sergio Fernandez
) F+ p8 b+ D, p: S. w5 D/ dElectricity (Acapella)9 U6 o1 t; n' p% J8 _' @( p, L; k5 p  ~
-w/ Silk City ft. Dua Lipa1 I$ q. |! o! C; R6 L# u" [7 r& p
Designs For You (Will Clarke Remix)6 j) {' F4 c8 G  X- _# Y
-Phantoms6 w+ k2 E" e% V: ?, o& q
In White Rooms" P! I: ]7 P0 v9 W/ c$ y! L
-Booka Shade
* A9 I4 d  u  U- NThis Girl
; g! p+ R7 b5 x0 J: v1 g' P( U  _-w/ Kungs vs. Cookin' On 3 Burners ft. Kylie Auldist
! t3 G/ a4 f3 k% o) y9 h4 Q9 Y$ P7 eThe Wickedest Sound: j, t& O6 T/ S" |$ d
-Riva Starr
+ q+ Q4 b2 B5 V: _+ r0 ]Losing It& v7 ^% U9 M$ X5 `
-FISHER# Y4 u7 W3 t5 a; i- ~* [8 n+ Z
This Girl
% t' e- F6 y; e+ X. l4 F-Kungs vs. Cookin' On 3 Burners ft. Kylie Auldist% N" f1 Z  J8 D
This Girl (ID Remix)0 I6 \5 W! z2 {6 V; o! q
-Kungs vs. Cookin' On 3 Burners ft. Kylie Auldist
- Q' h, y. ?* o; m( zCalling
$ P$ P6 Y& N3 U+ [4 H-Tuff London
1 O) e' s3 F  f# t$ YThe Lonely Robot& m# B0 l! q* N7 j# `! L+ |
-Billy Kenny & Walker & Royce
0 m% k, t1 i* u; X2 ^4 M5 J- q- D7 s# HOne More Time (Acapella). y/ `7 G) R- ~3 v" x+ [
-w/ Daft Punk
) B& d, N( o  D9 `- ?2 {! H2 jBe Right Here (Tony Romera Remix)
) X. {; }7 Y- W( ~: l-Kungs & Stargate ft. GØLDN4 ?6 \) K$ ~: _& L. B& [, p
Shooting Stars. r% l6 n# c8 Y# ?" m5 Z6 M
-Bag Raiders
' Q8 O7 p( e, P  t" c: O5 F: cOld Town Road (Acapella)# I$ [' n5 O6 P1 J1 o, M
-w/ Lil Nas X  x' T: M6 W7 F8 ]2 S
Take A Chance (Kölsch Remix)3 s$ k. c) n) [: y
-w/ Flume ft. Little Dragon
% G9 i+ k7 w1 WThe Sound Of Violence (Cosmo Vitelli Remix)
- |" w- m1 w8 |( Y% S-w/ Cassius
0 z% X4 z& ]' f$ A6 \: f0 O8 Y; m8 {  X  y. T% p
喜欢#Dj电音吧#音乐☆请关注微博@Dj电音吧舞曲网站 关注微信号:China_DjBa 获取最新派对现场   w, @$ v5 l4 M" ^' T2 T8 z
发表于 2019-7-25 02:02:37 | 显示全部楼层
DJ电音吧就是一个不错的平台
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-26 04:58:16 | 显示全部楼层
用了洪荒之力 来顶你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 03:56:32 | 显示全部楼层
上传多一点音乐让我们欣赏吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 14:32:44 | 显示全部楼层
电音吧电音吧赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 11:28:45 | 显示全部楼层
谢谢,好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 15:22:23 | 显示全部楼层
楼主你实在太棒了!能发给我不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-14 15:32:41 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主你好棒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-20 09:02:30 | 显示全部楼层
这么好的音乐,不支持不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 02:06:20 | 显示全部楼层
好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-11 16:39:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-15 00:09:29 | 显示全部楼层
楼主再便宜点吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 13:30:45 | 显示全部楼层
歌曲相当不错8 d' q& i- b2 f3 V5 O% |4 X
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-19 16:12:40 | 显示全部楼层
楼主你怎么那么棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 00:45:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢提供资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2020-4-7 01:54 , Processed in 2.071897 second(s), 58 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表