DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 441|回复: 26

[Tomorrowland] Hot Dub Time Machine - Tomorrowland Belgium 2019

[复制链接]
发表于 2019-7-24 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 V4 y0 L0 m; u
Block Rockin Beats (Acapella)! e; p# e7 i1 \0 B. j' l9 v
-The Chemical Brothers+ ~" M6 n/ ~- F  s0 e: U/ e
Thunderstruck1 T3 p+ V& W/ c% u
-AC/DC  }3 X6 ~% U" g( g4 d
Language5 U. w/ Z3 a  f* h
-Porter Robinson ft. Bright Lights9 u" S1 K) p; N  X; [  D
Le Freak
3 O7 |% ]) `* d# J4 w  G1 V) T- B4 j-Chic" S. R4 p: N, u8 D) P8 g* L: n
I Feel Love
* U2 c1 l- ]: B  E+ t/ J" _-Donna Summer4 i6 @: L0 _7 z2 X7 x8 Z- o8 f
FunkyTown
9 }! e+ N0 n3 K1 p& q- F-Lipps, inc.( M0 `3 f+ w2 w0 C. `, R& S2 l
Dancin'. R3 _2 @$ z  M  \4 T, G, D! _
-Agua Sin Gas -Antoine Clamaran
7 U: h( j7 E1 OGive Me The Night
' n5 x2 Q. f5 V$ b- m% O-George Benson
7 C& p6 b" {0 IIt's Raining Men
; W: W' V' q" l4 n4 }, R-The Weather Girls: ~1 T- |. c  a8 N8 g& V
Sweet Dreams2 |8 q& @! F/ w/ w" t3 s6 F
-Eurythmics4 S5 |, R4 Y3 `5 X, c
Money For Nothing
( R0 X: P" N% H8 H-Dire Straits
: t: ?( h- b, P, G2 |It's Tricky
( ~0 F/ ~, ^* F( y$ n-Run DMC
, T4 c" d. E. \* e/ zPush It$ H. a  H  b/ ?2 F" e* i8 ~
-Salt-N-Pepa
( K  X$ A7 \$ i5 D; v; |Africa
8 Q# O8 G3 }3 u-Toto2 }+ T& y, V& w  ~# |  e
Get Ready For This
) m8 t7 S$ {# m! D& ?-2 Unlimited
2 _4 N  _3 c( f9 [, @Pump Up The Jam
3 N3 q2 N4 x5 m% @-Technotronic7 s: A3 {: k& ?6 e) \
Show Me Love$ o9 L8 j, a6 \7 A
-Robin S0 P( U& u$ _5 Y' @; J
I Like To Move It
: P7 C" `* k$ {" b, H) a-Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman
1 ?/ y* Z' b- ]( o6 }2 \! L6 kThe Renegade; ~, G" r. |, [: `% n# `8 |* g% e
-Friend Within; _0 _$ x+ {  H9 x
Children
8 P1 b5 P) d/ O; N-Robert Miles
. e% l3 D. Z( GBlue (Da Ba Dee)/ [3 \9 S$ ^: I. R# `
-Eiffel 65
$ ^5 ?; c) Z4 m) y% D2 sFreed From Desire
+ Y1 C, f, S; P* g  `-Gala
$ n9 ~2 a0 \9 j7 Z2 e, [1 ABoom, Boom, Boom, Boom!!
* x% U& I0 Y& k4 l9 ?, p0 s/ y-Vengaboys; x3 `5 ~; K; W# Q: T, n  S; {
Better Off Alone. K( L6 R4 Y. }5 T  `
-Alice Deejay
) }0 ]3 o8 y  z4 ^, HSingularity 2005 (JamX & De Leon pres. DuMonde Remix)
! E! t% j8 b6 h2 M-Dave202 & JamX & De Leon pres. DuMonde
9 K. P$ ?# C$ e$ h# `Right Here, Right Now
* r7 H" t4 G' t; z; f' z; U) a-Fatboy Slim* q9 c7 s, r) m/ n. |$ H( r1 [
Sandstorm
5 T/ s) p: I0 B( i# l, Q-Darude
( J* V9 Y1 Y% o/ c% oKernkraft 400
/ Q# M4 Q0 a' v-Zombie Nation
* x% w+ t+ q3 J; ~: J$ G5 Q) {) |Song 2
3 K2 _0 w' l: y- \0 l3 Y! B-Blur
6 f6 s  }# f5 |  rBe Faithful (Put Your Hands Up)
1 l, D6 X% R3 I4 y$ T-Fatman Scoop ft. Crooklyn Clan3 i( V9 C9 _. a6 m2 f: P
All The Small Things
8 l8 m- q$ F: U& t% _+ U/ G# H7 i/ l5 R-Blink-182+ m/ H; B* N3 C9 i% f/ X: L
Robot Rock3 y' w& k  @% d9 U
-Daft Punk- z  W2 i5 `  Q+ x) @
Technologic (Acapella)9 h) d# F5 r' r( y; ?
-w/ Daft Punk8 U4 k$ a3 J2 m9 B, K5 ^1 N; r
One More Time
5 z5 ^" A+ ]- i9 ?-Daft Punk
9 }) d7 [6 W( {# c6 v# K7 W) zMove Your Feet
2 [8 u! J! w+ ~& c. C0 P4 x( v-Junior Senior
; m1 O- e  y" A% QPut Your Hands Up For Detroit
& y9 E. o# a1 n-Fedde Le Grand
6 M& Z2 q1 L; m" @/ W- zYeah!
; }, [2 y2 H# w4 S" j1 O' _3 J-Usher ft. Ludacris & Lil Jon
) }! L+ h: @2 s% sHollaback Girl
  H- {" R; g, [7 }7 _-Gwen Stefani' W! h- \' e$ N- `/ a7 ?. q
Are You Gonna Be My Girl
  Y) \7 \; n, o1 F' W5 S0 i-Jet) C( g9 R+ U7 M- {: Q
Shooting Stars9 f# w0 I1 ^$ h7 K' X+ B, j6 k
-Bag Raiders
5 C5 [8 M2 w. `' j& `Dark Fantasy/ r# g+ N. C" E0 z* V- @" \
-Kanye West ft. Teyana Taylor
" x# `5 M5 u; s+ e  zRolling In The Deep1 @  D$ v. Q1 u+ O# }+ L/ V  v, n
-Adele
2 Q4 b1 K% [" dBangarang: f$ h! r4 @4 @* x
-Skrillex ft. Sirah, q# G* e6 B! M8 q8 M1 M* D
Can't Hold Us3 s$ z: ~; j$ ]& o
-Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton
8 }# l$ J. z) n8 r0 L* Z" z5 C. U4 tStarted From The Bottom
: x5 I$ k# V( j/ Y  H+ f-Drake
5 J3 x: a/ U6 ?1 j7 j$ M: AHyperparadise (GANZ Flip)
/ ?7 d; H3 c' e-w/ Hermitude' [/ X' S0 o" h- e7 f0 ~6 e
Higher Ground# s1 E" U. B- I+ x/ {! Y
-TNGHT
. A8 D( o% m, N1 d4 P6 F* }Runaway (U & I)
; Q7 ?* m# w; `+ D* O-Galantis4 L/ E0 L0 C7 }; n+ y: D
This Is What You Came For
( _2 Z  h1 @" ]9 s' `4 D, y: D-Calvin Harris ft. Rihanna% H& H! H/ E: D7 [
I Like It Like That/ v3 a  Q8 W8 O1 d6 K" D( D. f
-Pete Rodriguez
1 S0 W. S5 {( I% D/ V: g" xI Like It
  v; K' @. r2 C7 d-w/ Cardi B ft. Bad Bunny & J Balvin
% @# u3 ]* E  z- KLosing It
& i7 H3 R5 Z2 X0 ~, h-FISHER9 G4 [2 R) t/ I5 ^  `
Red Light, Green Light
. f! V: h: j; i& ~/ C3 z-Duke Dumont ft. Shaun Ross
0 o* O" o: {, z4 W# \- c4 K$ f* {Tomorrow
0 _' l, D" M: h) S& x, A! a-Annie
; N) w* V( M# e+ y* LWe Found Love
+ }  f9 z4 V+ h& P-Rihanna ft. Calvin Harris+ l6 x  g5 _5 A1 e: ?

  l6 W  j/ ]4 U, w4 V( f1 ]喜欢#Dj电音吧#音乐☆请关注微博@Dj电音吧舞曲网站 关注微信号:China_DjBa 获取最新派对现场 4 {; l, E! ^  e! L8 t, x
发表于 2019-7-26 09:01:49 | 显示全部楼层
感谢电音吧分享资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 12:19:58 | 显示全部楼层
好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 03:05:57 | 显示全部楼层
DJ电音吧 最棒!!必须支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-11 04:49:52 | 显示全部楼层
这么好的音乐,不支持不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-29 09:33:55 | 显示全部楼层
奥哟,我去,电音吧有你更精彩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-8 23:47:08 | 显示全部楼层
尼玛,不顶不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 15:51:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-28 09:07:27 | 显示全部楼层
顶顶更加健康!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-24 21:16:44 | 显示全部楼层
分享是一种传统美德
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-5 12:08:20 | 显示全部楼层
电音吧电音吧赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-11 19:14:33 | 显示全部楼层
好的音乐 少不了你
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-17 23:51:47 | 显示全部楼层
楼主你怎么那么棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-6 07:59:51 | 显示全部楼层
DJ电音吧就是一个不错的平台
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 06:20:59 | 显示全部楼层
楼主你实在太棒了!能发给我不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2022-1-25 16:05 , Processed in 2.378449 second(s), 58 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表