DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 560|回复: 26

128-140bpm Vina House

[复制链接]
发表于 2022-4-1 16:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
套曲说明:
128-140bpm Vina House
套曲风格:
House 
适合用时间段:
9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-1:00 

JK You Spin Me - HLux Remix HD Tran Chinh.mp3

10.45 MB, 下载次数: 300

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:29'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Zedd - I Want You To Know - Mashrum x Zunn.mp3

10.89 MB, 下载次数: 35

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:40'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Without Me - Vinkhipz & VaVh.mp3

11.66 MB, 下载次数: 41

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:0'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Xem Nh? Em Ch?ng May - MK Remix.mp3

12.27 MB, 下载次数: 51

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:13'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK You don't Know Me - DONKEY REMIX.mp3

6.19 MB, 下载次数: 2

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:37'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Word Up - DangHuy.mp3

9.76 MB, 下载次数: 2

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:8'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Tu Es Foutu - Trong Thuy Remix Final.mp3

11.39 MB, 下载次数: 45

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:51'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Vai Lan Don Dua - Tuan Remix.mp3

11.17 MB, 下载次数: 53

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:48'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Tru Mua - Bear x Rich.mp3

11.07 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:43'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Up & Down - Wizon Ft THEREON Remix.mp3

10.28 MB, 下载次数: 49

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:24'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Trouble Is A Friend - TruogXu X KBO.mp3

12.87 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:32'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Travis Scott, Hypelezz - Goosebumps (Strngers Flip).mp3

7.19 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:3'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Tra My Idol - Let Me Feel Your Love Tonight (Strngers Bootleg).mp3

9.91 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:15'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Tình Th??ng Phu Thuê - Minh L? Remix.mp3

14.68 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 6:16'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK TINH THOI XOT XA (dmixx Rimik).mp3

11.07 MB, 下载次数: 58

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:45'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK To The Sky Hd Nam Con (Kiezua Remix).mp3

11.7 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:1'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Tokyo x Lolilop Dtn Rimic.mp3

8.7 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:43'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK The Sound Of Lolipop - Ver 2 - 2022.mp3

12.23 MB, 下载次数: 104

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:15'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Thuc Giac - Kang Remix.mp3

11.55 MB, 下载次数: 116

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:57'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Thoi - Tu Studio Remix.mp3

13.46 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:44'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Spectrum - Lemon 2K Remix.mp3

13.25 MB, 下载次数: 129

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:39'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Stronger - Low K RMX.mp3

11.78 MB, 下载次数: 61

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:0'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Sway Cha Cha Cha - Phatkon Edit.mp3

9.7 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:9'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Secrets - Minh Quang.mp3

11.39 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:53'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Smack That Remix.mp3

12.04 MB, 下载次数: 43

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:7'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK San Xin M?n Dope B x Tilo Ver Hoàng Béo.mp3

10.49 MB, 下载次数: 130

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:30'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Siren (Fazzy x Lbee Mashup).mp3

7.51 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:12'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK So Far Away - Rix Mixmash.mp3

8.85 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:47'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK RinV - Vai Lan Don Dua.mp3

10.62 MB, 下载次数: 3

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:30'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK RickyStar - Bac Kim Thang - DJTVD Remix.mp3

13.85 MB, 下载次数: 55

比特率:320.023 Kbs, 播放时间: 5:55'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Sexy Lady - Bazen Edit.mp3

5.61 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:22'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Reality - AnSMOKE x JustNgoc.mp3

11.14 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:44'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Say My Name - Bazen Edit.mp3

7.19 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:3'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK One Love - Phuc Miu Rmx.mp3

12.99 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:32'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK PHI H?NH GIA (JERRY REMIX).mp3

10.32 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:25'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Nu DJ ? S? Bu Na - Haozi Bootleg.mp3

9.41 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:1'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Noi Minh Dung Chan - Huy Anh Remix.mp3

11.27 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:50'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK On The Floor - Maxx Ft Kay Remix.mp3

11.07 MB, 下载次数: 54

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:45'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Phi Hanh Gia - Lil Wuyn (ShenlongZ x SaoBomb RMX).mp3

8.49 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:37'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Ni Hao Bu Hao - Vietj Remix.mp3

10.06 MB, 下载次数: 2

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:18'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Na - Kh?ng B?ng (Thomiz x Rezox Remix).mp3

11.44 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:52'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Need Tik Tok [Thinkz Edit].mp3

7.76 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:18'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Na - Khong Bang (Ansmoke Remix).mp3

10.81 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:38'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Mr Charming - Vavh HD.mp3

13.16 MB, 下载次数: 44

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:36'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Nho Anh Duoc Khong (Goscat x Huythai Rmx) - Jena.mp3

9.91 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:15'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Mot Bo Vai - Vu Kem.mp3

12.27 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:14'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK My hums Dat Myn.mp3

11.17 MB, 下载次数: 69

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:47'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Me Gusta Dat Myn Remix.mp3

10.54 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:31'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Mavin Gayer - Jet Hd.mp3

12.33 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:15'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Monstar x Numa Muma - Bee Remix.mp3

14.12 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 6:5'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Mariaaa - Dtn x Vietj Remix.mp3

11.32 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:51'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Magical ShenlongZ (ShenlongZ VIPmix).mp3

7.95 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:23'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Love Is Gone x Fuck You All - Tan Kun.mp3

12.73 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:25'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Maria Ozawa Nì Ta N? Xa Rà Hê ê ê ê - Timon X Dope B.mp3

11.41 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:54'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Low 2021- Longtran.mp3

10.86 MB, 下载次数: 43

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:39'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Lu Chivas Remix.mp3

11.32 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:49'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK LOVE - AnSMOKE Remix (Valentines Gift).mp3

11.17 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:45'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Long Nhat - Think About U (Ansmoke Fix).mp3

9.62 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:7'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK L?i nh? x Ki?p Ve S?u - Haozi x NBC Remix.mp3

11.81 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:2'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK LONELY (JERRY Mashup).mp3

9.42 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:0'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Lil'Nas X - Industry Baby (Rickyhall Remix).mp3

9.9 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:14'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Le le ley - TC REMIX.mp3

13.26 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:39'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Lalala - Tkey Remix.mp3

13.15 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:37'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Leonn x Gatsbo x TPA - Tay Too Bizarre (Tello Mashup).mp3

8.91 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:48'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Light Body In Up (Rix x Fazzy Editmash).mp3

9.88 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:14'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Latih - Hot Tiktok (Mink & Rexie Rmx).mp3

7.62 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:13'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Lác Lu?n - Bao Tom Mashup.mp3

8.91 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:48'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK La Con Gai Phai Xinh - Rexie Bootleg 2022.mp3

7.62 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:15'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Laidback Luke & Keanu Silva - Oh Yes (Strngers Flip).mp3

7.65 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:15'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK La Bomba - Veetee.mp3

10.58 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:32'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Kh?ng C?n H?i Th?m - Ph??c L?i Remix.mp3

11.62 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:56'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Là Ai T? B? Là Ai V? Tình - Thereon Ft TC Remix.mp3

13.15 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:39'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Ko Nen Tin Vao Tinh Yeu [Tiktok] - Phatkon Edit.mp3

12.02 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:10'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK KH?NG B?NH TH??NG - VIETJ REMIX.mp3

9.96 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:16'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Ke cap gap ba gia (NOIZY).mp3

12.24 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:13'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I Wana Go - Jaykenly Remix.mp3

11.85 MB, 下载次数: 58

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:5'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I'll Fly With You Ver 2 - Veetee.mp3

11.24 MB, 下载次数: 60

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:49'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I So Tight With You ft Fuck You - Binh 2B x Bin Banana.mp3

12.37 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:16'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I love poland ft Never - Jaykenly.mp3

11.67 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:58'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I Love You & DDAD - Mouse Edit.mp3

9.04 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:50'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I Kiss A Girl Bee.mp3

11.4 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:51'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Horny - Bum ft Tri.mp3

11.84 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:5'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK I Got My Eye On You - Mouse Edit.mp3

7.42 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:8'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Hon Sau 2 Phut - Vietj x Ben ( x 12).mp3

10.93 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:41'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK H?m Qua T?i ?? Khóc - Natra x Nam Milo Remix.mp3

11.64 MB, 下载次数: 0

比特率:320.028 Kbs, 播放时间: 4:57'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Hang Doc - Set Me Free - Virus Remix.mp3

12.19 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:14'

售价: 9 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Hà Giang ?i - Trung Nguyên Remix.mp3

13.47 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:45'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Hinding - Kai Rmx Hd Duy Bi.mp3

9.48 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:3'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK HO?NG TH?Y LINH - SEE T?NH - TEDDY X DTN REMIX.mp3

9.64 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:8'

售价: 9 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Hey Hello V2 - Lemon 2K - S.Lex.mp3

14.38 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 6:9'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Got Year (Hai Min Remix).mp3

9.47 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:3'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Good Girls Like Bad Boys - THEREON.mp3

12.02 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:10'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Give Me A Sign - Th? Cá Heo.mp3

11.46 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:55'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK GUCCI DISCOBALL - PhucMiu.mp3

11.47 MB, 下载次数: 1

比特率:320.028 Kbs, 播放时间: 4:55'

售价: 5 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Em Hat Ai Nghe (Goscat x Ansmoke Rmx) - Orange.mp3

10.74 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:36'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Gi?c M? Có Th?t - TEDDY x TruongNguyen Remix.mp3

12.11 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:9'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK GO GO x Right On Time - Hai Min.mp3

9.21 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:56'

售价: 5 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Em Iu (Goscat x Huythai Rmx) - Andree Right Hand Feat. Wxrdie, Bình Gold.mp3

9.49 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:4'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Em May (RiverDLove Remix).mp3

7.7 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:17'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Drive By X Quang Khai X Vavh.mp3

11.5 MB, 下载次数: 36

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:56'

售价: 5 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Dump (Bounce Inc) - Phatkon Edit.mp3

6.67 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 2:50'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Dolce Gabbana x Work - Jind Hd (Doc).mp3

11.55 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:55'

售价: 5 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK DOLCE GABBANA X NG??I CH?I H? ??P (REDZY REMIX).mp3

11.32 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:49'

售价: 5 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Don't Be Shy Bazen Edit.mp3

7.05 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:0'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Discoteka - Prod T Remix.mp3

7.09 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:1'

售价: 5 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Co Le Anh Chua Tung HD (Nhóm).mp3

15.2 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 6:30'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Deep Sea Fix (Lemon2K - Nam Con).mp3

12.96 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:32'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Da Lab ft. Miu Lê - Gác L?i ?u Lo - Rickter x Harley Nelson Remix.mp3

11.24 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:47'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK David Guetta - Love Don't Let Me Go - Hieu Phan.mp3

11.55 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:55'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Disco - Bsmall Ft Ben Heniken.mp3

13.18 MB, 下载次数: 44

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:40'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Ch?y V? N?i Phía Anh - Kh?c Vi?t (Ciray Remix) .mp3

9.81 MB, 下载次数: 0

比特率:320.033 Kbs, 播放时间: 4:12'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Ch? Mu?n Bên Qu? D?u T?y (DngMashup).mp3

12.86 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:32'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK CH?N T?NH (ALEZ x REXIE EDITMASH).mp3

9.19 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:56'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Cest Dizcoteka B - ??t Myn.mp3

10.47 MB, 下载次数: 2

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:29'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Celebrity - VIETJ REMIX.mp3

10.04 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:18'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion (Sao Bomb Bootleg).mp3

8.77 MB, 下载次数: 57

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:45'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Can't Hold Us - JIND.mp3

11.66 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:0'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Bring Your Soul Back - Tung Tray Remix Full.mp3

13.06 MB, 下载次数: 34

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:33'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Build A Bitch - Veetee .mp3

10.52 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:30'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Britney - Toxic Vl - Lea x Thanhhieu.mp3

7.33 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:7'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Biet Tim Dau (Teddy Remix) Extended.mp3

11.12 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:46'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Boom Boom Pow - Jaykeny 2022.mp3

10.1 MB, 下载次数: 45

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:19'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Beetoven - H?nh Or (Noizy edit).mp3

11.5 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:53'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Blacka - Sai Gon Dep Lam (Thomiz Mashup).mp3

9.05 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:52'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Beautiful Life - Long Nhat Remix.mp3

8.42 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 3:35'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK 4IN1 - THEREON.mp3

12.26 MB, 下载次数: 548

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:16'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Bad Habit - Haozi Remaster.mp3

13.37 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:43'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Bad Habits - ZED Remix.mp3

10.91 MB, 下载次数: 14

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:41'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Backstreet Boys - I Want It That Way (Nix Remix).mp3

9.49 MB, 下载次数: 1

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:3'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK ARS Remix - Hey Mr. DJ Get Up x Palavo 2022.mp3

14.97 MB, 下载次数: 112

比特率:320 Kbs, 播放时间: 6:27'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK All Gold Everything X Quá B?nh.mp3

13.1 MB, 下载次数: 38

比特率:320 Kbs, 播放时间: 5:35'

售价: 6 电音币  [记录]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!

JK Andree Ft. Wxrdie & Binh Gold - EM IU [KAIZ Remix].mp3

9.84 MB, 下载次数: 0

比特率:320 Kbs, 播放时间: 4:13'

售价: 6 电音币  [记录]  [购买]

点击左侧试听。试听为低音质,可下载高音质!
发表于 2022-4-1 16:40:24 | 显示全部楼层
楼主,我想要,能给我发布?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 16:42:14 | 显示全部楼层
DJ电音吧就是一个不错的平台
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 16:58:23 | 显示全部楼层
DJ电音吧 最棒!!必须支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 18:21:43 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主你好棒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 19:59:29 | 显示全部楼层
上传多一点音乐让我们欣赏吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 21:06:15 | 显示全部楼层
楼主再便宜点吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 21:08:59 | 显示全部楼层
感谢电音吧分享资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 21:29:44 | 显示全部楼层
顶顶更加健康!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-1 22:10:24 | 显示全部楼层
需要你的好资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 07:38:59 | 显示全部楼层
尼玛,不顶不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 18:10:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 20:57:49 | 显示全部楼层
电音吧电音吧赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 21:45:56 | 显示全部楼层
用了洪荒之力 来顶你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-3 01:17:44 | 显示全部楼层
好的音乐 少不了你
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2022-8-13 01:15 , Processed in 2.296781 second(s), 80 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表